Kontakt

Bądźmy w kontakcie!

Zadzwoń: +48 602 249 423

Wyślij e-mail: biuro@pytlowany.pl

Albo wyślij formularz poniżej:

Master Way Sp. z o.o.
Adres korespondencyjny:
50-062 Wrocław, Plac Solny 14 lok. 3
NIP 897-178-84-89
Regon 022094219
Konto Alior Bank – 09 2490 0005 0000 4530 7477 3728


Serwis prowadzony jest przez Master Way Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 52-316, przy Placu Solnym 14 lok. 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454138 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy spółki: 6.000,00 zł, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP 897-178-84-89.