pytlowany.pl

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Możesz skorzystać z formularza poniżej.

  Master Way Sp. z o.o.
  Adres korespondencyjny:
  50-062 Wrocław, Plac Solny 14 lok. 3
  NIP 897-178-84-89
  Regon 022094219
  Konto Alior Bank – 09 2490 0005 0000 4530 7477 3728

  Serwis prowadzony jest przez Master Way Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 52-316, przy Placu Solnym 14 lok. 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454138 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy spółki: 6.000,00 zł, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP 897-178-84-89.